Disclaimer

De inhoud van deze website is door Wellink met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Wellink kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid daarvan. Wellink is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan haar website gekoppelde bestanden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellink te kopieren, gebruiken of verspreiden.